GTS Super 125

Trải nghiệm đẳng cấp

Giá bán lẻ đề xuất (Bao gồm VAT)
92,600,000
Các phiên bản màu